NAVIGÁCIÓ
IMPRESSZUM
Elérhetőség Angol telephely Brenchley TN12 7DG, Old Hay Road, Paddock Wood Egyesült Királyság Nyitvatartás: H-P 8:00 - 16:30 Magyar telephely 2162 Őrbottyán, Fő út 247. Nyitvatartás: H-P 8:00 - 16:30
Web:  www.angolautoaukcio.hu E-mail: dandd.carparts@gmail.com Angol telephely Tel.: +44 75 771 95734 Magyar telephely Tel.: +36 30 / 821 1882
2019 - MINDEN JOG FENNTARTVA! - www.angolautoaukcio.hu
     
D&D CarParts Ltd. - Székhely 202 Wallasey Road, CH44 2AG, UK Company number: 08648149 Unique tax reference: 687 54484 25281
D&D CarParts Ltd. - Jogi nyilatkozat - ASZF Szerzői jog: Az   D&D   CarParts   Ltd.   internetes   honlapját   tájékoztatás   és   kapcsolatépítés   céljából   hozta   létre   és   üzemelteti.   A   honlap   szerzői   jogi   védelem   alatt   áll,   az   azzal kapcsolatos    személyhez    fűződő    és    vagyoni    jogok    gyakorlása    az    D&D    CarParts    Ltd.        kizárólagos    joga.    A    honlap    üzleti    célú    felhasználása    egészében    és    /    vagy részleteiben   a   D&D   CarParts   Ltd.      előzetes   írásos   engedélye   nélkül   is   tilos.   Az   D&D   CarParts   Ltd.   ,   amennyiben   a   honlap   látogatója   jelen   szabályokat   elfogadja,   és azoknak   aláveti   magát,   előzetes   -   azonban   se   nem   kizárólagos,   se   nem   átruházható   -   felhasználási   engedélyt   ad   ahhoz,   hogy   a   honlap   természetes   személy   látogatója a   honlap   oldalait   eredeti   formában,   kizárólag   saját   használat   céljára   számítógépére   letöltse,   ott   rögzítse,   illetve   kinyomtassa.   Az   engedély   nem   terjed   ki   arra,   hogy   a honlap    látogatója    az    oldalakat    harmadik    fél    számára    bármilyen    formában    hozzáférhetővé    tegye.    Ez    a    felhasználási    engedély    kizárólag    a    honlap    egy    eredeti példányának kezelésére, illetve annak archiválására terjed ki.   Felhasználási engedély: A   honlapon   található   információk,   képek,   szöveges   és   video   anyagok,   márkanevek,   logok,   árujelzők,   engedély   nélküli   másolása   és   használata   tilos.   Ezen   megjelölések egyike   sem   használható   fel   semmilyen   módon   és   jogcímen   a   tulajdonos   illetve   üzemeltető   előzetes,   külön   írásos   engedélye   nélkül.   A   jogellenes   felhasználás   a   szerzői, az iparjogvédelmi, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.   Változtatás joga: Az   D&D   CarParts   Ltd.      fenntartja   magának   annak   jogát,   hogy   a   honlapon   található   információkat   előzetes   bejelentés   nélkül   megváltoztathassa.   Az   D&D   CarParts   Ltd.     nem   garantálja   azt,   illetve   nem   nyújt   biztosítékot   arra,   hogy   a   honlapon   elérhető   információ   napra   kész   legyen.   Az   D&D   CarParts   Ltd.      nem   vállalja   a   felelősséget   a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, az D&D CarParts Ltd. -n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.   Információk   gyűjtése   és   felhasználása:   Az   D&D   CarParts   Ltd.      csak   abban   az   esetben   tárolja   a   látogató   személyes   adatait,   ha   a   honlap   látogatója   megadta   azokat.   Az D&D   CarParts   Ltd.      jogosult   az   önként   megadott   adatok   felhasználására,   szem   előtt   tartva   az   adatvédelmi   jogszabályokban   foglalt   rendelkezéseket.   Az   D&D   CarParts Ltd.   -nek   nem   áll   szándékában   bármilyen   személyes   információ   begyűjtése   tizennegyedik   életévét   még   be   nem   töltött   személytől.   Tekintettel   arra,   hogy   a   gyermekek   - vagy   más   személyek   -   által   megadott   adatokkal   a   világhálón   illetéktelenek   visszaélhetnek,   kérjük   a   szülőket,   hogy   tájékoztassák   gyermekeiket   a   személyes   adataik internet-használat   során   való   felelős,   biztonságos   kezeléséről.   Amennyiben   a   honlap   látogatója   adatait   -   elsősorban   e-mail   címét   -   rendelkezésünkre   bocsátotta,   úgy az   D&D   CarParts   Ltd.   ,   illetőleg   az   általa   megbízott   cég   kapcsolatba   léphet   vele.   Az   adat   tulajdonosa   az   adatvédelmi   jogszabályokban   meghatározott   módon   és esetekben   az   D&D   CarParts   Ltd.      e-mail   címén   keresztül   /dandd.carparts@gmail.com/   kérheti   a   nyilvántartott   személyes   adatainak   törlését,   módosítását,   illetőleg   a kezelt adatokról való tájékoztatását.   Linkek: Az   D&D   CarParts   Ltd.      nem   felelős   olyan   külső   honlapok   tartalmáért,   amelyek   az   D&D   CarParts   Ltd.      honlapjáról   link-en   keresztül   elérhetők.   Az   D&D   CarParts   Ltd.     nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.   Biztonság: Az   D&D   CarParts   Ltd.      minden,   a   jóhiszemű   üzletvitel   során   elvárható   intézkedést   megtesz,   hogy   ügyfelei   személyes   adatait   illetéktelenektől   megvédje.   Az   ügyfeleink személyes   adatainak   védelmét   szolgálják   a   különböző   adatbázisokhoz   való,   a   vállalaton   belüli   eltérő   szintű   hozzáférési   jogosultságok   is,   amely   eredményeként   csak   az erre   kijelölt   alkalmazottak   jogosultak   egyes   személyes   adatokhoz   való   hozzáférésre,   mégpedig   kizárólag   tevékenységük   ellátásához   szükséges   mértékben.   A   jelen   jogi tájékoztatóban írt adatkezelési, titoktartási és biztonsági nyilatkozat csak az D&D CarParts Ltd.  honlapjára vonatkozik.   Felelősség korlátozása: Az   ügyfelek   a   honlapot   kizárólag   saját   felelősségükre   használhatják.   Figyelemmel   a   honlap   szolgáltatás   ingyenes,   tájékozódást   könnyítő   voltára,   az   D&D   CarParts   Ltd.     az   életben,   testi   épségben   és   egészségben   bekövetkező   esetleges   sérülésekért,   vagy   egyéb   károsodásért   csak   akkor   felel,   ha   azt   az   D&D   CarParts   Ltd.      szándékosan, vagy   súlyos   gondatlanságával   okozta.   Az   D&D   CarParts   Ltd.      a   jelen   honlap   használata   során   az   ügyfélnél   felmerülő   károkért   az   előző   mondatban   írt   felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.   Jogviták: A   fenti   felhasználási   feltételekre   a   magyar   jog   előírásai   az   irányadóak.   Amennyiben   vita   esetén   a   felek   békésen   megegyezni   nem   tudnak,   a   Pesti   Központi   Kerületi, illetőleg a Fővárosi Bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat